Εισαγωγή

This post is also available in: Αγγλικα

Η έναρξη και η λειτουργεία του μηχανισμού Child Abduction Alert στην Κύπρο λαμβάνει χώρα προκειμένου να βοηθήσει τις προσπάθειες της Αστυνομίας Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 για τον εντοπισμό των παιδιών και την ασφαλή επιστροφή τους στις οικογένειες τους. Το «Hope For Children» UNCRC Policy Center (HFC) και ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), οι οποίoi λειτουργούν την Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 στην Κύπρο, είναι υπεύθυνες για την λειτουργία του Child Alert.

Η εγκατάσταση του μηχανισμού αυτού χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.