Εταίροι

This post is also available in: Αγγλικα

Αστυνομία Κύπρου

Η Αστυνομία Κύπρου έχει εκδόσει μια εξουσιοδότηση η οποία επιτρέπει στο HFC και στον ΣΠΑΒΟ να εγκαθιδρύσουν και να λειτουργούν το Child Alert κάτω από την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Η εξουσιοδότηση πιστοποιεί ότι η λειτουργία του Alert λαμβάνει χώρα μέσα από την Υπηρεσία 116000 με την στενή συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου και οτι οι διαδικασίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης εφαρμόζονται με την εξουσιοδότηση της Αστυνομίας Κύπρου.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Το HFC και ο ΣΠΑΒΟ έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων εξαφανισμένων παιδιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Ο σκοπός αυτού του Πρωτοκόλλου είναι να ορίσει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την επιτυχή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιoσύνης και Δημόσιας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και της Γραμμής Βοήθειας.

Google

Η κοινοπραξία HFC – SPAVO έχει δημιουργήσει συνεργασία με την Google για την λειτουργεία του μηχανισμού Child Alert. Η συνεργασία με την Google έχει ως σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών έτσι ώστε οι ανακοινώσεις για εξαφανισμένα παιδιά στην Κύπρο να δημοσιεύονται και μέσω της δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης της Google.

Missing Children Europe

Η σύμπραξη HFC και ΣΠΑΒΟ είναι μέλος της Missing Children Europe (MCE) από το 2012.

Η ΜCE είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά, και η αποστολή της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ολιστικών και αποτελεσματικών πρακτικών αναφορικά με τα συστήματα προστασίας των παιδιών με σκοπό την πρόληψη των εξαφανίσεων παιδιών, αλλά και τη στήριξη και προστασία τους από οποιαδήποτε μορφή βίας ή κακοποίησης όταν εξαφανίζονται.